Diagnostyka stomatologiczna

diagnostyka stomatologiczna

Diagnostyka stomatologiczna

Co w zębach piszczy?

Trafnie postawiona diagnoza to klucz do sukcesu w leczeniu, a my nigdy nie działamy na oślep. Zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce stomatologicznej krakowskie Centrum Stomatologii i Leczenia Bruksizmu ipokrzyku.pl wprowadza zupełnie nowe standardy. Zadbaliśmy o to, by nasi Pacjenci mogli wykonać u nas potrzebne badania.
Zdjęcia RTG punktowe– pozwalają na ocenę stanu pojedynczych zębów, przydatne przede wszystkim w trakcie leczenia endodontycznego. Jako jedyny gabinet w Krakowie dysponujemy mobilną „suszarką”, aparatem dzięki któremu pacjent nie musi nawet fatygować się z fotela, by prześwietlić ząb w trakcie zabiegu.
Tomografia komputerowa (CBCT)– najdokładniejsze z dostępnych badań w diagnostyce obrazowej. Uzyskujemy dzięki niemu obraz trójwymiarowy i wykonujemy je przed stworzeniem każdego planu leczenia, by dokładnie ocenić kondycję zębów, warunki kostne, stan stawów skroniowo- żuchwowych, jak również zatok obocznych nosa. Tomografia umożliwia dokonanie precyzyjnych pomiarów, jest niezastąpiona w planowaniu leczenia endodontycznego, chirurgicznego i implantologicznego. CBCT jest obecnie nieodzownym elementem diagnostyki stomatologicznej.

tomografia komputerowa Krakow
diagnostyka radiologiczna kraków
Tomografia komputerowa- wyjątkowe badanie

Całościowe ujęcie, jakie zapewnia CBCT, uważamy za niezbędne dla prawidłowo przeprowadzonego leczenia endodontycznego, chirurgicznego, implantologicznego i periodontologicznego. Żaden z naszych lekarzy nie podejmuje działań w obrębie tych specjalizacji bez przeanalizowania pełnej tomografii. Ma to szczególne znaczenie w leczeniu kanałowym, kiedy anatomia może nas niejednokrotnie zaskoczyć. Właściwa diagnostyka stomatologiczna i leczenie pod mikroskopem eliminuje wszelkie ryzyko przypadkowości.

Ocena tomografii jest nieodzowna zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Pomaga w oszacowaniu wielkości oraz charakteru zmian zapalnych, w ponownym leczeniu endodontycznym. Jest nieodzowna w przypadku pojawienia się perforacji, delt korzeniowych, przy usuwaniu z kanałów pozostawionych po poprzednim leczeniu narzędzi. W leczeniu chirurgicznym tomografia pozwala na właściwą ocenę zmian w obrębie wyrostka zębodołowego, zaników kości, możliwości regeneracyjnych. Jest też kluczowa w planowaniu tych procedur i zabiegów implantologicznych, pozwalając na prawidłowe rozmieszczenie i usytuowanie implantów zębowych. W leczeniu periodontologicznym CBCT pozwala na oszacowanie zmian zanikowych, uogólnionych periodontopatii, agresywności zapalenia przyzębia, przydatności zębów oraz możliwości terapeutycznych. Wszyscy nasi Pacjenci otrzymują od nas trójwymiarową tomografię BEZPŁATNIE 🙂

I po krzyku!

Diagnostyka stomatologiczna to nie tylko rentgen

Diagnostyka stomatologiczna w ipokrzyku.pl to nie tylko prześwietlenia. Wiemy, że nawet najtrafniej dobrane słowa nie oddadzą tak dobrze rzeczywistości jak obraz. W ipokrzyku.pl rozświetlimy Twój uśmiech fleszem aparatu. Makrofotografia to nieodłączny element współczesnej stomatologii i najlepszy sposób komunikacji z Pacjentem. Przygotuj się, bo na wizycie poczujesz się jak na prawdziwej sesji fotograficznej.

Bezpieczne prześwietlenia

Najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, w jaki zaopatrzyliśmy pracownię radiologii w Centrum Stomatologii i Leczenia Bruksizmu ipokrzyku.pl jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowia Pacjentów i naszego zespołu. Dawki promieniowania zostały zredukowane do niezbędnego minimum. Umożliwia nam to przeprowadzenie dogłębnej, nie zagrażającej zdrowiu, pewnej diagnostyki i planowanie w oparciu o nią kompleksowego leczenia.

fotografia stomatologiczna Kraków

Kraków, 10.06.2021 r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
ipokrzyku.pl Centrum Stomatologii i Leczenia Bruksizmu Sp. z O. O.
ul. Jasnogórska 23
31-358 Kraków
wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
– stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące CB-500 oraz EzRay Air
– uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg: decyzje nr 1/7/2020 i 2/7/2020 z 15 stycznia 2020 r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

Rzeczona jednostka organizacyjna posiada zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostce ochrony zdrowia z zakresu rentgenodiagnostyki. Decyzja nr 3/20/2021 z 1 kwietnia 2021 r.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych przy pomocy dozymetrii indywidualnej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.
Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby– przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej– liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Lek. dent. Magdalena Szajnar
kierownik jednostki organizacyjnej