Diagnostyka Stomatologiczna

 

 

 

Diagnostyka stomatologiczna

Co w zębach piszczy?

 

Trafnie postawiona diagnoza to klucz do sukcesu w leczeniu, a my nigdy nie działamy na oślep. Zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce stomatologicznej krakowskie Centrum Implantologii i Cyfrowego Projektowania Uśmiechu IPOKRZYKU.PL wprowadza zupełnie nowe standardy. Zadbaliśmy o to, by nasi Pacjenci mogli wykonać u nas potrzebne badania.

Zdjęcia RTG punktowe – pozwalają na ocenę stanu pojedynczych zębów. Są przydatne przede wszystkim w trakcie leczenia endodontycznego. Jako jedyny gabinet w Krakowie dysponujemy mobilną „suszarką”, czyli aparatem dzięki któremu pacjent nie musi nawet fatygować się z fotela, by prześwietlić ząb w trakcie zabiegu.

Tomografia komputerowa (CBCT) – najdokładniejsze z dostępnych badań w diagnostyce obrazowej. Uzyskujemy dzięki niemu obraz trójwymiarowy. Wykonujemy je przed stworzeniem każdego planu leczenia, by dokładnie ocenić kondycję zębów, warunki kostne, stan stawów skroniowo-żuchwowych, jak również zatok obocznych nosa. Tomografia umożliwia dokonanie precyzyjnych pomiarów, jest niezastąpiona w planowaniu leczenia endodontycznego, chirurgicznego i implantologicznego. CBCT jest obecnie nieodzownym elementem diagnostyki stomatologicznej.

 

Tomografia komputerowa – wyjątkowe badanie

Całościowe ujęcie, jakie zapewnia CBCT, uważamy za niezbędne dla prawidłowo przeprowadzonego leczenia endodontycznego, chirurgicznego, implantologicznego i periodontologicznego. Żaden z naszych lekarzy nie podejmuje działań w obrębie tych specjalizacji bez przeanalizowania pełnej tomografii. Ma to szczególne znaczenie w leczeniu kanałowym, kiedy anatomia może nas niejednokrotnie zaskoczyć. Właściwa diagnostyka stomatologiczna i leczenie pod mikroskopem eliminuje wszelkie ryzyko przypadkowości.

Ocena tomografii jest nieodzowna zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Pomaga w oszacowaniu wielkości oraz charakteru zmian zapalnych. Wykorzystujemy ją także w ponownym leczeniu endodontycznym. Jest nieodzowna w przypadku pojawienia się perforacji lub delt korzeniowych oraz przy usuwaniu z kanałów pozostawionych po poprzednim leczeniu narzędzi. W leczeniu chirurgicznym tomografia pozwala na właściwą ocenę zmian w obrębie wyrostka zębodołowego, zaników kości i możliwości regeneracyjnych. Jest też kluczowa w planowaniu procedur i zabiegów implantologicznych, pozwalając na prawidłowe rozmieszczenie i usytuowanie implantów zębowych. W leczeniu periodontologicznym CBCT pozwala na oszacowanie zmian zanikowych, uogólnionych periodontopatii, agresywności zapalenia przyzębia, przydatności zębów oraz możliwości terapeutycznych. Wszyscy nasi Pacjenci otrzymują od nas trójwymiarową tomografię. 

I po krzyku!

 

Diagnostyka stomatologiczna to nie tylko rentgen diagnostyka stomatologiczna

Diagnostyka stomatologiczna w ipokrzyku.pl to nie tylko prześwietlenia. Wiemy, że nawet najtrafniej dobrane słowa nie oddadzą tak dobrze rzeczywistości jak obraz. W ipokrzyku.pl rozświetlimy Twój uśmiech fleszem aparatu. Makrofotografia to nieodłączny element współczesnej stomatologii i najlepszy sposób komunikacji z Pacjentem. Przygotuj się, bo na wizycie poczujesz się jak na prawdziwej sesji fotograficznej. Zęby zostaną uwiecznione na fotografii o skali odwzorowania od 1:1 do 10:1, co pozwoli nam na szczegółową obserwację ich stanu. Ich wykonanie umożliwi dodatkowo porównanie zmian, jakie zaszły w obrębie uzębienie już po skończonej terapii.

 

Diagnostyka stomatologiczna to bezpieczne prześwietlenia

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w jaki zaopatrzyliśmy pracownię radiologii w Centrum Implantologii i Cyfrowego Projektowania Uśmiechu IPOKRZYKU.PL jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowia Pacjentów i naszego zespołu. Dawki promieniowania zostały zredukowane do niezbędnego minimum. Takie dawki promieniowania nie wpływają negatywnie na zdrowie, jest to często powtarzany mit. Wykorzystywanie nowoczesnych metod radiacyjnych umożliwia nam przeprowadzenie dogłębnej, nie zagrażającej zdrowiu, pewnej diagnostyki i planowanie w oparciu o nią kompleksowego leczenia. Zapraszamy na wizytę!

 Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko Kraków, 10.06.2021 r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

ipokrzyku.pl Centrum Stomatologii i Leczenia Bruksizmu Sp. z O. O.

  1. Jasnogórska 23

31-358 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

– stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące CB-500 oraz EzRay Air

– uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg: decyzje nr 1/7/2020 i 2/7/2020 z 15 stycznia 2020 r. wydana przez MPWIS w Krakowie.

Rzeczona jednostka organizacyjna posiada zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostce ochrony zdrowia z zakresu rentgenodiagnostyki. Decyzja nr 3/20/2021 z 1 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych przy pomocy dozymetrii indywidualnej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby– przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej– liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Lek. dent. Magdalena Szajnar

kierownik jednostki organizacyjnej