Chirurgia ortognatyczna

Chirurgia ortognatyczna – dlaczego warto?

Chirurgia ortognatyczna to skuteczne leczenie ortodontyczne skomplikowanych wad twarzowo-czaszkowych oraz złożonych deformacji ortodontycznych.

Istnieją gabinety stomatologiczne, w których rozwiązaniem tego typu problemów jest tzw. kamuflaż ortodontyczny, który nie uwzględnia zabiegu chirurgicznego. Niestety rozwiązanie to nie jest wystarczające, a co ważniejsze może nawet pogorszyć estetykę rysów twarzy. Może prowadzić również do wystąpienia problemów ze stawem skroniowo-żuchwowym, jak również zwiększenia napięcia mięśniowego oraz przeciążeń zębów. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku chirurgia ortognatyczna.

Łączy ona szeroką i profesjonalną diagnostykę, zabiegi chirurgiczne oraz terapię ortodontyczną. Dzięki połączeniu tych metod stomatologicznych, osiągniemy widoczne efekty, które poprawiają jakość życia pacjentów. Oprócz zwiększenia komfortu życia, zabieg chirurgii ortognatycznej nie pozostawia widocznych blizn. Wręcz przeciwnie – po zabiegu twarz pacjenta zyskuje harmonijny i estetyczny wygląd, dzięki odpowiedniemu ułożeniu obydwu łuków zębowych.

Czym jest chirurgia ortognatyczna?

Jest to zabieg chirurgiczny obejmujący zmianę położenia struktur kostnych w obrębie szczęki górnej i dolnej, nosa oraz bródki. Zabieg umożliwia uzyskanie prawidłowego zgryzu, a co ważniejsze lepszą jakość życia. Efektem jest również prawidłowe ułożenie szczęki i żuchwy względem siebie i podstawy czaszki, czego wynikiem jest idealna harmonia twarzy. Zmiany są również widoczne w obrębie tkanek miękkich: bródki, podbródka, policzków, warg, nosa.

Dawniej złożone wady szkieletu twarzowo-czaszkowego i skomplikowane deformacje ortodontyczne leczone były przez ortodontów, wykorzystując tzw. kamuflaż ortodontyczny. Stałe bądź ruchome aparaty ortodontyczne były używane do wyrównania i prawidłowego ułożenia zębów w łuku zębowym tak, aby uzyskać lepsze kontakty między zębami i poprawić funkcję żucia, ale nie zmieniać pozycji szczęk. Częstym efektem tego leczenia było znaczne pogorszenie się profilu twarzy.

W ostatnich latach postęp naukowy i technologiczny umożliwił przeprowadzenie tych zabiegów z dostępu przez jamę ustną, co nie wymaga naruszania ciągłości powłok skórnych twarzy. Dzięki zastosowaniu cyfrowych szablonów znacznie zwiększyła się precyzja wykonywanych zabiegów, a co za tym idzie, zminimalizowano możliwość występowania powikłań oraz zmniejszony został także zakres samego zabiegu, co prowadzi do szybszej rekonwalescencji Pacjenta.

Przygotowania i przebieg zabiegu

Zabieg wymaga od pacjenta dużego zaangażowania. Przed kwalifikacją do operacji przeprowadzamy szczegółowy wywiad odnośnie oczekiwań pacjenta, co do kompleksowego leczenia chirurgiczno-ortodontycznego.

Wykonujemy pełną diagnostykę radiologiczną opartą o tomografię komputerową 3D, zdjęcia panoramiczne i cefalometryczne, które pozwalają na wykonanie precyzyjnych pomiarów kości, na podstawie których ustalany jest wstępny plan leczenia.

Zdjęcia twarzy pacjenta oraz skany 3D, pozwalają na przejście do najważniejszego etapu, jakim jest planowanie trójwymiarowe twarzy pacjenta i wizualizacja 3D. Pacjent na drugiej wizycie może zobaczyć efekty leczenia oparte o wizualizację zarówno na modelu trójwymiarowym, jak i swoich własnych zdjęciach. Dopiero, jeśli efekty wizualne i funkcjonalne zostaną zaakceptowane przez pacjenta, przechodzimy do założenia aparatu. Chirurgia ortognatyczna umożliwia wykorzystanie zarówno zarówno aparatu stałego, jak i systemu Invisalign®. Przy systemie Invisalign® leczenie przedoperacyjne trwa od 9 do 12 miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o aparat stały, czas leczenia to 12-15 miesięcy.

Kolejny etap to projektowanie szablonów oraz przeprowadzenie operacji. Po zabiegu istnieje konieczność kontynuacji leczenie ortodontycznego, które niezależnie od metody trwa około roku.

Wszystko pod okiem lekarza

Sama kwalifikacja do zabiegu oraz wstępne planowanie absolutnie muszą odbywać się przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, ponieważ proces przygotowania ortodontycznego do operacji gnatycznej diametralnie różni się od leczenia i prowadzenia Pacjenta w kierunku kamuflażu. Niejednokrotnie te 2 procesy wręcz wzajemnie się wykluczają. Dlatego tak ważna jest wnikliwa rozmowa z Pacjentem we wstępnej fazie diagnostyki, poznanie jego oczekiwań oraz omówienie możliwości leczenia.

Sama operacja gnatyczna wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej pod opieką anestezjologa. Pacjent, który poddany będzie operacji, ma założony aparat na górny i dolny łuk. W zależności od zakresu operacji czas trwania zabiegu wynosi od 2 do 6 godzin.

Chirurgia ortognatyczna – zalecenia po zabiegu

Po zabiegu pacjent zaopatrywany jest w tzw. wyciąg międzyszczękowy. Służy on do korekty wad zgryzu, wpływając na ustawienie łuków zębowych względem siebie. Jest zakładany zarówno na górny, jak i dolny łuk na okres ok. 4 tygodni po zabiegu. W odróżnieniu od zwykłych gumek ortodontycznych, czyli ligatur, wyciąg międzyszczękowy wewnętrzny jest zdejmowany i zakładany przez pacjenta.

Po zabiegu otrzyma on wszelkie informacje na temat zasad korzystania z wyciągu i sposobów dbania o higienę wewnątrz ust. W tym czasie pacjenta obowiązuje również dieta płynna, opierająca się na koktajlach, zupach i innych lekkostrawnych produktach w formie płynu. Należy pamiętać, że zaraz po zabiegu wskazane jest odbywanie wizyt kontrolnych minimum raz w tygodniu. Konieczna jest także kontynuacja leczenia ortodontycznego.

Czym różni się chirurgia ortognatyczna od kamuflażu ortodontycznego?

Chirurgia ortognatyczna to zabieg wykonywany przez zespół lekarzy: chirurgów-stomatologów wraz z anestezjologiem, ortodontą, periodontologiem, a często także we współpracy z laryngologiem i logopedą. Zaczyna się od szeroko zakrojonej diagnostyki, wykorzystującej najnowocześniejsze techniki pozwalające na dogłębne zbadanie pacjenta oraz stworzenie modelowania szczęki w trójwymiarze. Podczas zabiegu wykonywanego na sali operacyjnej następuje nie tylko wizualne zniwelowanie problemu lecz faktyczne usunięcie przyczyny deformacji za pomocą poprawy położenia szczęki i żuchwy.

Natomiast kamuflaż ortodontyczny niweluje jedynie zewnętrzne objawy deformacji i wad w obrębie żuchwy i szczęki. Niestety, chociaż jest to metoda szybsza i mniej kosztowna, wiąże się także z licznymi problemami. Przede wszystkim, kamuflaż ortodoncyjny nie rozwiązuje problemu lecz jedynie go zakrywa. To może prowadzić w do dalszych powikłań, a już na pewno nie wpłynie na poprawę komfortu życia. Poza efektami wizualnymi, nie gwarantuje pacjentom faktycznego leczenia wad twarzowo-szczękowych, w przeciwieństwie do chirurgii ortognatycznej, która rozwiązuje problem u podstaw. Warto jednak podkreślić, że kamuflaż ortodontyczny, czyli zwykły aparat ortodontyczny jest wykorzystywany w etapie przygotowującym pacjenta do operacji ortognatycznej.

Chirurgia ortognatyczna w Krakowie

W ipokrzyku.pl wykonujemy pełną diagnostykę wad twarzowo-szczękowych, opartą na najwyższej jakości metodach radiologicznych. Obrazowanie komputerowe w połączeniu z pogłębionym wywiadem pozwala nam na stworzenie szczegółowego planu leczenia – dopasowanego indywidualnie do każdego pacjenta.

Wiemy, że terapia stomatologiczna nie jest jednorazowym epizodem lecz długotrwałym procesem, wymagającym współpracy na wielu płaszczyznach. Pomagamy naszym pacjentom przejść przez nią bez stresu, zapewniając prowadzenie terapii od diagnostyki do ukończenia leczenia ortodontycznego. Jeżeli Ciebie także dotyczy problem wynikający z zaawansowanych wad lub deformacji twarzy lub szczęki, podejmij leczenie, które zmieni Twoje życie.

Umów konsultację