Polityka prywatności

Drogi Pacjencie!
W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych wdrożyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Oświadczamy, iż jest ona zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:
IPOKRZYKU.PL CENTRUM STOMATOLOGII I LECZENIA BRUKSIZMU SP. Z O. O.
z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 23,
31- 358 Kraków
Tel.: +48 530 88 00 33
E-mail: recepcja@ipokrzyku.pl

2. Twoje dane zawarte w formularzach:
– przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
– przetwarzamy w celu i zakresie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora strony, w postaci komunikacji w użytkownikami niniejszej witryny, tj. udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu;
– witryna gromadzi informacje podane w sposób dobrowolny;
– podanie danych jest konieczne do uzyskania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.

3. Czas przechowywania Twoich danych.
Będziemy przechowywać Twoje dane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Po upływie tego czasu dane mogą być przetwarzane do czasu upłynięcia okresu ewentualnych roszczeń.

4. Dostęp do danych.
Pamiętaj, iż masz prawo do żądania do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia lub całkowitego zaprzestania ich przetwarzania przez IPOKRZYKU.PL CENTRUM STOMATOLOGII I LECZENIA BRUKSIZMU SP. Z O. O. Masz ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

5. Udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym:
– Twoje dane będą podlegać udostępnieniu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych;
– dane, które pozwalają na Twoją identyfikację, jako osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za Twoją zgodą;
– jako administrator Twoich danych osobowych możemy mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym do tego organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z przedstawionego żądania.

6. Informacja o plikach cookies:
– niniejsza strona korzysta z plików cookies;
– pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych;
– pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
– korzystamy z następujących rodzajów “ciasteczek”:
*stałych- pozostających na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia;
*sesyjnych- pozostających na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
*analitycznych- wykorzystywanych przez zintegrowane serwisy Partnerów, jak np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, te pliki podlegają ich własnej polityce prywatności.
– pliki cookies stosuje w celu dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
– pliki cookies są także używane w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, pomagających zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych- pomaga to w ulepszaniu ich struktury i treści, ale nie umożliwia personalnego rozpoznania Użytkownika;
– pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami Partnerów;
– pamiętaj, że ustawienia plików cookies możesz zmienić w każdej chwili w taki sposób, by blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie- szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki;
– miej proszę na uwadze, iż zaprzestanie stosowania plików cookies, może ograniczać niektóre funkcje niniejszej strony internetowej.

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z leczeniem prowadzonym w IPOKRZYKU.PL CENTRUM STOMATOLOGII I LECZENIA BRUKSIZMU SP.Z O. O.:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
– administratorem Twoich danych osobowych jest IPOKRZYKU.PL CENTRUM STOMATOLOGII I LECZENIA BRUKSIZMU SP.Z O. O.z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 23, 31- 358 Kraków
Tel.: +48 530 88 00 33
E-mail: recepcja@ipokrzyku.pl;
– kontakt z Administratorem Danych Osobowych– recepcja@ipokrzyku.pl;
– Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, laboratoria protetyczne;
– Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
– posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
– masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.